Ordo Templi Orientis

О.Т.О У СВІТІ

Головна мета О.Т.О. – захищати Свободу Особистості і допомагати її вдосконаленню в Світлі, Мудрості, Розумінні, Знанні та Силі за допомогою Краси, Хоробрості і Знання – на основі загального Братерства. Святе завдання Орденy – допомогти кожному створити Великий Магистерій Духа у філософському яйці Душі, в Атанорі земного Тіла.

Ordo Templi Orientis (Орден Східних Тамплієрів або Орден Храму Сходу) було заснованоблизько 1902 року. Своїми історичними коренями він пов'язаний з масонством, точніше, з кількома його напрямками: Давнім і Початковим Статутом Мемфіс 97 °, Давнім Східним Статутом Міцраїм 90° і Давнім і Прийнятим Шотландським Статутом 33°. Перші засновники Ордена Східних Тамплієрів Карл Кельнер, Франц Гартман, Теодор Ройсс припускали, що О.Т.О. стане своєрідною Масонською Академією, яка поєднає в собі мудрість всіх масонських ступенів. Однак цього не сталося. О.Т.О. так ніколи і не став частиною регулярного масонства, вже хоча б тому, що дотримувався принципу рівноправності чоловіків і жінок, а, значить, брав останніх до своїх рядів. Крім того, О.Т.О. вважав віру в Бога (або богів) особистою справою кожної людини, а тому в нього могли вступати і моно-, і полі-, і навіть атеїсти. Остаточно зв'язки О.Т.О. і масонства перервалися в 1920 році, коли Конгрес "Світової Федерації Універсального Франкмасонства", що проходив в Цюріху, відхилив пропозицію Ройсса, хто в той час очолював наш Орден, – зробити Телему основним законом масонства.

Щоб не порушувати законні привілеї і визнані повноваження сучасних Вільних Каменярів, в 1917 році за участю діючого на той час керівництва Ордену ритуали ініціацій О.Т.О. були змінені Алістером Кроулі – на той момент його повноправним членом та ініціатором. В наш час членство в О.Т.О. не означає присудження будь-якого масонського ступеня. О.Т.О. – це абсолютно самостійний Орден, в який можуть входити християни, буддисти, віккани, масони, сатаністи і т.д. Одним словом – представники будь-яких релігійних конфесій та езотеричних товариств. На момент смерті Кроулі найчисленніше і найдієздатніше відділення О.Т.О. існувало в Каліфорнії – Ложа Агапе. Саме в цій Ложі працював Греді Макмертрі, якого поряд з Карлом Гермером Кроулі назвав своїм спадкоємцем. Після смерті Макмертрі в 1985 році Суверенне Святилище (вищий орган) нашого Ордену обрало своїм Зовнішнім Головою Гіменея Бета, який очолює О.Т.О. і донині. У 2003 році Орден налічував 3711 чоловік і мав свої представництва в 47 країнах. Важливо відзначити, що О.Т.О. – небагатий орден. У нього немає розкішних храмів і офісних будівель, в його рядах немає коронованих осіб і президентів. У ньому не прийнято дарувати своїм майстрам діамантові запонки або закликати до себе "нуворішів". О.Т.О. не заманює до себе офіційну владу. О.Т.О. не займається платним навчанням "магів", а членські внески тут невеликі. Членський внесок за рік в ступені Мінервал становить $6.30. Він надходить в Міжнародну штаб-квартиру Ордена. За рахунок цих грошей фінансуються поїздки посвятителів в ті країни, де місцеві відділення О.Т.О. самі не мають для цього коштів і можливостей. Також вони йдуть на допомогу новим відділенням Ордена і забезпечення його життєдіяльності в цілому. Внесок за ініціацію існує для того, щоб компенсувати витрати на підготовку Храму та інших аксесуарів для ініціації, а також братську трапезу "агапе", яка є її невід'ємною частиною. Його розмір не набагато більший, ніж членський внесок.

Структура O.T.O, подібно до структури масонських братерств і стародавніх таємних шкіл, ґрунтується на послідовному ряді ініціацій у відповідні ступені, більшість з яких присуджується церемоніально. В ініціатичних ритуалах різних ступенів О.Т.О. прагне допомогти зрозуміти індивідууму за допомогою мови алегорій і символів найглибші таємниці Природи, і таким чином допомогти йому осягнути свою власну справжню ідентичність, істинну Волю.

ЧЛЕНСТВО В ОРДЕНІ

Членом Ордена людина може стати тільки пройшовши спеціальну ініціатичну церемонію, яку проводить ініціатор, що має на це дозвіл керівництва Ордену. Дійсне членство розділене на 21 ступінь, – 13 пронумерованих (від 0 до 12) ступенів і 8 непронумерованих під-ступенів, які є проміжними.

ВІДДІЛЕННЯ О.Т.О.: ТАБІР, ОАЗИС І ЛОЖА
Крім адміністративних органів і органів управління в О.Т.О. існує три рівні офіційних місцевих ініційованих органів (місцеві органи): Табори, Оазиси і Ложі.

ТАБІР
Базовий рівень – це Табір. Табори можуть бути простими, як навчальні групи, і складними, як мініатюрні Ложі. Табори можуть або не можуть здійснювати ініціації, але навіть ті, які мають Хартію, можуть проводити ініціації в ступені не вище, ніж в III °. Табір може бути створений єдиним посвяченим членом О.Т.О., який має ступінь не нижче Першої. Він може виконувати такі завдання як організація регіонального представництва, проведення ініціацій, випуск публікацій, ведення комп'ютерного сайту і т.д. Табори повинні вести ефективний облік фінансових угод і мати надійну поштову адресу.

ОАЗИС
Наступний рівень складності, вищий, ніж Табір, - це Оазис. Багато в чому Оазис є мініатюрною Ложею. Відносно своїх членів Оазис повинен здійснювати основні функції Ложі: проводити навчання у формі класних занять та / або розсилання письмових матеріалів, намагатися регулярно служити Гностичну Месу і здійснювати посвячення від 0 ° до III °. Оазис повинен бути створений принаймні трьома посвяченими членами, один з яких повинен мати ступінь не нижче Третього. Зазвичай Оазиси створюються з існуючих Таборів. Оскільки Оазиси є органами, що ініціюють, вони повинні мати усі засоби, необхідні для виконання ініціацій до третього ступеня включно. Оазиси несуть таку ж фінансову та звітну відповідальність, як і Табори.

ЛОЖА
Місцевим органом вищого рівня, що перебуває під юрисдикцією електоральної Колегії, є Ложа. Майстер Ложі повинен бути ініційованим членом не нижче V °, а також володіти Правом Посвяти до ступеня не нижче III °. Ложа повинна незалежно здійснювати ініціації членів до III ° ступеня включно і мати все необхідне для здійснення ініціацій IV ° і PI, якщо навіть Глава Ложі не буде мати Права Посвяти в ці ступені. Зазвичай мінімальна відстань, на яку Ложі повинні відстояти одна від одної, становить 50 миль, за винятком густонаселених міст. Обов'язки Лож і Оазисів аналогічні. Крім того, від Ложі може знадобитися надання допомоги Ордену з юридичних питань. Ложі повинні зберігати повний комплект документів, понад те, що зазвичай потрібно від органів нижчих рівнів, а також займатися випуском рукописів, періодичних видань та інших публікацій або інших творів, що сприяють поширенню Знання Телеми. Передбачається, що всі Ложі намагаються служити Гностичну Месу якомога частіше. Дві основні функції Ложі: (1) служити більшості своїх членів; і (2) у разі нещастя, яке може спіткати Велику Ложу, продовжити життя Ордену. Незважаючи на вимоги Конституції Ордена 1917 року, відповідно до яких ніхто не може бути членом більш ніж однієї Ложі одночасно, сьогоднішня політика О.Т.О. не обмежує членство в місцевих органах.

О.Т.О. В УКРАЇНІ

Перші українські телеміти були ініційовані в О.Т.О. в 2004 році. 1 травня 2007 року згідно з хартією, що була видана Верховною Радою Ordo Templi Orientis, в Київі було відкрито перше відділення Ордену – Табір "Парсіфаль", який через декілька років виріс до Оазису.  В 2016 році відділення О.Т.О. "Парсіфаль" отримало статус Ложі. В 2017 році нашими зусиллями було видано перший офіційний переклад Книги Закону українською мовою. На сьогоднішній день члени українського О.Т.О. працюють в декількох містах України.

Книга Закону

Будь-хто, досягнувши повноліття (18 років) і визнаючи в міру власного розуміння Книгу Закону має право заявити про своє бажання стати членом нашого Ордену. Але при цьому йому треба представити рекомендації двох поручителів з числа членів Ордену. Для цього він повинен довести, що серйозно цікавиться магією, бажає вчитися і може брати участь у спільній магічній роботі. Членство в нашому Ордені відкриває дорогу до Знання, але не дає жодних привілеїв на матеріальному плані. Кожного нового члена нашого Ордену очікує нелегка робота. Однак він має право розраховувати, що його брати і сестри по О.Т.О. завжди будуть готові допомогти йому в цій справі.